Nutrició

Una alimentació saludable per a totes les edats

Alimentació i salut

Hi ha una estreta relació entre l’alimentació i la salut. Bons hàbits alimentaris, juntament amb la pràctica regular d’activitat física són la base per assolir i mantenir una bona salut i la prevenció de moltes de les patologies cròniques més prevalent s d actuals com obesitat, hipercolesterolèmia, diabetis , hipertensió o digestiu problemes. La dietista-nutricionista és un professional de nutrició que actua sobre l’alimentació de persones sanes o malaltes, tenint en compte tant les seves fisiològiques o patològiques necessitats com les seves dades personals, socioeconòmiques, religioses o Per tal de millorar la seva salut i qualitat de vida.